Przewodnik dla osób występujących z roszczeniami

Jesteśmy po to, by pomagać. Kiedy uraz lub choroba mają miejsce w pracy, działamy szybko, aby zapewnienić świadczenia z tytułu utraty pracy, opiekę medyczną oraz wsparcie, by pomóc poszkodowanym wrócić do pracy.  Ułatwiamy również szybki dostęp do podstawowych informacji o roszczeniach w każdej chwili, poprzez nasze usługi internetowe. Ponadto możemy zapewnić bezpłatne usługi profesjonalnego tłumaczenia rozmów telefonicznych i spotkań, możemy zorganizować tłumaczenie listów na Państwa język, jeśli jest taka potrzeba.

Niniejszy przewodnik zawiera informacje o świadczeniach i usługach, które oferujemy. Zawierają one opiekę medyczną, zastąpienie dochodu oraz usługi z zakresu powrotu do pracy. Znajdują się tu również informacje odnośnie naszych usług dostępnych przez Internet, w jaki sposób przekazujemy decyzje oraz Państwa obowiązki po złożeniu roszczenia.

Niniejszy dokument nie wymienia wszystkich świadczeń, usług ani Państwa obowiązków. Ma na celu streszczenie odpowiedzi na pytania wielu osób o WSIB. Decyzje WSIB nie są podejmowane na podstawie tego dokumentu.  Są one podejmowane na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie w miejscu pracy i ubezpieczeniu (Workplace Safety and Insurance Act)(WSIA) oraz naszych przepisów. Kiedy podejmujemy decyzje dotyczące Państwa roszczenia, zawsze bierzemy pod uwagę informacje, które otrzymujemy od Państwa, Państwa pracodawcy oraz lekarza.

Świadczenia i usługi W jaki sposób możemy pomóc?

Poniżej znajdują się świadczenia i usługi, które mogą Państwo otrzymać po złożeniu roszczenia, które jest uznane. Świadczenia zdrowotne mogą być dostępne dla Państwa, nawet jeśli nie opuścili Państwo godzin pracy. Jeśli wybiorą Państwo usługi dostępne przez Internet, można sprawdzić, które świadczenia i usługi są odpowiednie dla Państwa.

Opieka zdrowotna

Jesteśmy po to, aby pomóc wyzdrowieć po urazie związanym z miejscem pracy lub chorobie. Opłacamy wszystkie zatwierdzone koszty opieki zdrowotnej związane z Państwa roszczeniem, nawet jeśli mają Państwo ubezpieczenie. Rodzaj świadczeń, jakie mogą Państwo otrzymać, zależy od rodzaju i dotkliwości urazu lub choroby.

Świadczenia z tytułu opieki zdrowotnej

 • Świadczenia z tytułu opieki zdrowotnej zawierają: 
  • leczenie ze strony pracownika służby zdrowia (np. lekarza, dentysty)
  • hospitalizację, włączając w to opiekę w nagłych wypadkach oraz operację
  • leki na receptę
  • protezy lub ortezy
  • uzasadnione wydatki na podróż i zakwaterowanie
  • opiekunów lub inne środki, które pomogą poważnie uszkodzonym pracownikom żyć samodzielnie.
 • Większość leczenia medycznego oraz powiązana z nimi podróż, wymagają wstępnego zatwierdzenia z WSIB.
 • Możemy zapłacić bezpośrednio za usługi Państwa pracownika służby zdrowia. Pracownik służby zdrowia nie może żądać od Państwa opłaty za żadne usługi w odniesieniu do urazu związanego z miejscem pracy czy choroby.
 • Nawet jeśli roszczenie Państwa nie jest związane ze stanem psychicznym, możemy zapłacić za leczenie psychologiczne, aby wesprzeć Państwa powrót do zdrowia i powrót do pracy.
 • Jeśli Państwa roszczenie nie zostało uznane, być może będą Państwo musieli zapłacić za opiekę zdrowotną i zwrócić się do nas o zwrot kosztów. Nie wszystkie koszty związane z opieką medyczną są  pokrywane i będziecie się Państwo mogli ubiegać jedynie o zwrot kosztów jeśli Wasze roszczenie zostanie uznane.

Sprzęt medyczny i środki ochrony zdrowia

 • Jeśli pracownik służby zdrowia przepisze Państwu sprzęt medyczny lub środki ochrony zdrowia i my je zatwierdzimy, zapłacimy za nie. Mogą to być: 
  • urządzenia wspomagające (np. chodziki)
  • stabilizatory i wsporniki ortopedyczne
  • inne środki ochrony zdrowia (np. środki do opatrywania ran)
  • łóżka rehabilitacyjne i materace.
 • Przedstawimy Państwu do wyboru listę zatwierdzonych dostawców sprzętu medycznego.

Usługi związane z powrotem do pracy

Posiadamy grupę ekspertów wyspecjalizowanych w kwestii powrotu do pracy i Państwo oraz Państwa pracodawca znajdziecie rozwiązania wspierające powrót do pracy.  Naszą rolą jest:

Usługi związane z powrotem do pracy

 • Spotkanie z Państwem i Państwa pracodawcą, aby porozmawiać o bezpiecznym powrocie do pracy we właściwym czasie, włączając w to dostosowania, jakich mogą Państwo potrzebować.
 • Zapewnienie informacji, aby pomóc Państwu zrozumieć: 
  • czego się spodziewać podczas procesu powrotu do pracy
  • czego się oczekuje od Państwa i pracodawcy
  • Państwa prawa i obowiązki
  • kogo prosić o pomoc
 • Jeśli będzie taka potrzeba, skontaktujemy Państwa lub pracodawcę z wyspecjalizowanymi usługodawcami, włączając w to wizyty w miejscu pracy, aby ocenić Państwa miejsce pracy, zorganizowanie oceny aby ustalić, jaki rodzaj pracy może być dla Państwa odpowiedni i /lub pracę z Państwem i pracodawcą, aby mogli Państwo pracować bezpiecznie. 
 • W niektórych przypadkach możemy zalecić program przekwalifikowania, aby rozwinąć umiejętności, które pomogą Państwu powrócić do pracy z obecnym pracodawcą lub z nowym pracodawcą (w stosownych przypadkach).

Zastąpienie dochodu

Jeśli uraz w miejscu pracy lub choroba spowodowały u Państwa utratę zarobków, zapewnimy świadczenia zastępujące dochód. 

Świadczenie z tytułu utraty zarobków

 • Jeśli ustalimy, że nie mogą Państwo pracować z powodu urazu w miejscu pracy lub choroby lub mogą Państwo bezpiecznie wrócić do pracy za niższe wynagrodzenie, możemy wypłacić Państwu do 85% wypłaty netto sprzed urazu. 
 • Maksymalna kwota świadczenia z tytułu utraty zarobków, jaką mogą Państwo otrzymać w ciągu roku jest ograniczona. Kierownik sprawy przekaże Państwu te szczegóły. 

Świadczenie z tytułu utraty dochodu emerytalnego

 • Aby otrzymać świadczenie z tytułu utraty emerytury, muszą Państwo spełniać warunki: 
  • mieć mniej niż 64 lat w momencie urazu w miejscu pracy lub choroby oraz
  • otrzymać świadczenia z tytułu utraty zarobków przez co najmniej 12 miesięcy nieprzerwanie.
 • Jeśli spełniają Państwo warunki, możemy wypłacić Państwu świadczenie z tytułu utraty dochodu emerytalnego wraz ze świadczeniami z tytułu utraty emerytury, kiedy osiągną Państwo wiek 65 lat. Zanim osiągną Państwo wiek 65 lat, mogą  również Państwo zdecydować o przydzieleniu części funduszy ze świadczenia z tytułu utraty zarobków do świadczenia z tytułu utraty dochodu emerytalnego.

Inne świadczenia

Możecie Państwo wraz z osobami będącymi na Państwa utrzymaniu otrzymać również świadczenia za stratę nieekonomiczną oraz świadczenia dla spadkobiercy.

Świadczenia za stratę nieekonomiczną

 • Jeśli Państwa uraz związany z pracą lub choroba spowoduje stałą niepełnosprawność, możemy wypłacić Państwu odszkodowanie za fizyczny, funkcjonalny lub psychiczny uszczerbek na zdrowiu. 
 • Kwota odszkodowania zostanie wyliczona w oparciu o poziom niepełnosprawności oraz wiek.
 • Możliwe, że będą się Państwo musieli poddać badaniu przez pracownika służby zdrowia zatwierdzonego przez WSIB, aby ustalić poziom Państwa niepełnosprawności.
 • Możemy zwrócić wszelkie koszty podróży lub utraconych zarobków, które poniesiecie Państwo w związku z uczestnictwem w badaniu. 

Świadczenia dla spadkobierców

 • Współmałżonkom lub osobom będącym na utrzymaniu tych, którzy zmarli z powodu urazu związanego z pracą lub choroby, mogą przysługiwać: 
  • wypłaty dla spadkobierców (ryczałt lub miesięcznie)
  • pokrycie kosztów pogrzebu i transportu
  • pomoc dla osób, które utraciły bliskich
  • wsparcie dla współmałżonków chcących powrócić na rynek pracy

Podejmowanie decyzji

Podczas roszczenia będziemy podejmować decyzje wspomagające Państwa wyzdrowienie i bezpieczny powrót do pracy. Pracownik/pracownicy WSIB wyznaczeni do pracy nad Państwa roszczeniem będą angażować Państwa na każdym etapie. Macie Państwo również dostępne poniższe możliwości:

 • Sprawdzenie w Internecie informacji dotyczących Państwa roszczenia – Mogą Państwo zarejestrować się, aby uzyskać bezpieczny dostęp do usług przez Internet na wsib.ca, gdzie można sprawdzić status swojego roszczenia, ostatnie wypłaty, zatwierdzone świadczenia i status odwołania w stosownych przypadkach. 
 • Otrzymanie decyzji na piśmie -  Wyjaśnimy nasze decyzje na piśmie i podamy powody, dlaczego podjęliśmy taką/takie decyzję/decyzje. Przykładem mogą być decyzje dotyczące kwalifikowalności lub opieki medycznej.
 • Dostęp do akt roszczenia - Przysługuje Państwu bezpłatnie cyfrowa kopia akt Państwa roszczenia. Wszelkie wnioski do nas musicie Państwo składać w formie pisemnej. W celu otrzymania szybszej usługi, proszę wypełnić Wniosek pracownika o otrzymanie kopii akt roszczenia (Worker Request for copy of claim file) i zalogować się do swoich usług dostępnych przez Internet, aby złożyć ten formularz prosto do swoich akt. Mozna również wnioskować o otrzymanie swoich akt za pośrednictwem poczty lub faksu. Na mocy Ustawy o wolności informacji i ochronie prywatności (FIPPA) macie Państwo prawo do dostępu do informacji osobistych zgromadzonych przez WSIB.
 • Wybór przedstawiciela -  Mogą Państwo wybrać kogoś, kto będzie Państwa reprezentował podczas roszczenia. Może to być  nieformalny przedstawiciel lub upoważniony przedstawiciel. Nieformalnym przedstawicielem może być znajomy lub członek rodziny, który wspiera Państwa i otrzymuje ustne aktualizacje odnośnie Państwa roszczenia. Upoważnieni przedstawiciele posiadają zezwolenie na mocy Ustawy o stowarzyszeniu prawniczym lub są zwolnieni z wymogów tej ustawy. Upoważnieni przedstawiciele mogą otrzymać ustne lub pisemne informacje (np. kopie akt Państwa roszczenia) i reprezentują Państwa podczas procesu odwoławczego.
 • Ponowne rozpatrzenie lub decyzja apelacyjna - uważnie rozpatrujemy wszystkie dostępne informacje, kiedy podejmujemy decyzje dotyczące Państwa roszczenia. Rozumiemy również, że czasami udostępnione są nowe lub brakujące informacje lub Państwo uważacie, że powinniśmy jeszcze raz je przejżeć. Jeśli tak jest w Państwa przypadku, można wnioskować o ponowne rozpatrzenie decyzji. Jeśli nadal nie jesteście Państwo usatysfakcjonowani po otrzymaniu odpowiedzi, można złożyć wniosek o formalne odwołanie.  Jeśli planujecie Państwo odwoływać się od decyzji, należy dać nam znać pisemnie w ciągu 30 dni, jeśli chodzi o decyzje związane z powrotem do pracy i sześciu miesięcy w sprawie wszelkich innych decyzji. W celu otrzymania szybszej usługi, można zalogować się do naszych usług dostępnych przez Internet, aby złożyć Formularz Intencji złożenia sprzeciwu do akt Państwa roszczenia lub można poinformować nas za pośrednictwem poczty lub faksu. Jeśli nie będą Państwo usatysfakcjonowani z naszej decyzji odnośnie odwołania, można zwrócić się do  Trybunału apelacyjnego ds. bezpieczeństwa w miejscu pracy i ubezpieczeniu (Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal) (WSIAT), aby rozpatrzono decyzję.  WSIAT jest oddzielnym i niezależnym organem orzekającym.

Obowiązki: Czego oczekujemy od Państwa?

Chcemy, aby otrzymali Państwo opiekę zdrowotną i wsparcie finansowe, którego potrzebujecie tak szybko, jak to możliwe. Aby tego dokonać, potrzebujemy Państwa pomocy. Macie Państwo pewne zobowiązania, kiedy złożycie roszczenie lub otrzymujecie świadczenia.

Wypełnienie tych zobowiązań może być łatwiejsze, jeśli skorzystacie Państwo z naszych usług dostępnych przez Internet. Mogą Państwo zarejestrować się, aby uzyskać bezpieczny dostęp do konta do usług przez Internet, gdzie można sprawdzić status swojego roszczenia, dodać szczegóły dotyczące przelewu oraz sprawdzić informacje o świadczeniach i wypłatach.  Można również zarezerwować taksówkę wstępnie zatwierdzoną przez WSIB, która zawiezie Państwa na wizytę i z powrotem, śledzić status swojego odwołania, złożyć dokumenty bezpośrednio do swoich akt oraz wysyłać do nas wiadomości. Wszystko jest dostępne w jednym, dogodnym miejscu. Aby rozpocząć proces, będzie potrzebny numer roszczenia i numer indywidualnej identyfikacji. Jeśli nie posiadają Państwo numeru indywidualnej identyfikacji, proszę do nas zadzwonić i my możemy go wysłać do Państwa w bezpieczny sposób emailem lub pocztą.  

Przekazanie informacji

 • Zgłoszenie swojego urazu lub choroby do WSIB - Należy wypełnić Sprawozdanie pracownika dot. urazu/choroby (formularz 6) - Worker’s Report of Injury/Disease (Form 6). Można go wypełnić i złożyć korzystając z naszej strony internetowej. Należy zgłosić roszczenie w ciągu sześciu miesięcy od daty urazu lub sześciu miesięcy po uzyskaniu diagnozy dot. choroby związanej z pracą. Bez wypełnienia i przesłania do nas tego formularza, możecie Państwo otrzymać jedynie dochód zastępczy przez maksymalnie dwa tygodnie po urazie. Kiedy Państwo podpiszecie i wypełnicie swój formularz, upoważniacie również Państwo każdego pracownika służby zdrowia, który Państwa leczy, do przekazania informacji odnośnie Panstwa możliwości funkcjonalnych dla WSIB i Państwa pracodawcy.
 • Poinformowanie pracodawcy o urazie lub chorobie - pracodawca Państwa odgrywa ważną rolę pomagając w odzyskaniu zdrowia i powrocie do pracy.  Jeśli doświadczycie Państwo urazu w miejscu pracy, należy poinformować o tym pracodawcę. Zazwyczaj możemy przekazać pracodawcy podstawowe informacje o Państwa urazie lub chorobie oraz te związane z opieką medyczną. Wyślemy również do Państwa pracodawcy kopie wszelkich listów z decyzją, które Państwo otrzymacie od nas.
 • Kiedy poprosi o to pracodawca, proszę mieć wypełniony Formularz dotyczący możliwości funkcjonalnych. Pracownicy służby zdrowia korzystają z tego formularza, aby przekazać Państwa pracodawcy informacje o Państwa możliwościach funkcjonalnych i ograniczeniach. Jest to ważne podczas planowania Państwa bezpiecznego powrotu do pracy.
 • Przekazanie wszystkich ważnych informacji, aby podjąć decyzje dotyczące Państwa roszczenia - Możemy zapytać Państwa o informacje takie jak: w jaki sposób wydarzył się uraz czy choroba, informacje odnośnie Państwa opieki zdrowotnej i informacje dotyczące Państwa powrotu do pracy. Są Państwo zobowiązani do przekazania WSIB wszelkich informacji, które są potrzebne, aby podjąć decyzje dotyczące Państwa roszczenia, wsparcia powrotu do zdrowia i powrotu do pracy. Kiedy mają Państwo numer roszczenia, można zapisać się do naszych usług dostępnych przez Internet i przekazać te informacje poprzez złożenie dokumentów prosto do akt roszczenia.
 • Zgłaszanie wszelkich znaczących zmian w okolicznościach - Należy zgłosić do nas wszelkie zmiany, które mogą wpłynąć na Państwa uprawnienia do świadczeń i usług. Mogą to być zmiany związane z urazem lub chorobą, jeśli otrzymują Państwo inny dochód (np. świadczenia dla niepełnosprawnych) lub jeśli Państwa zatrudnienie wygasło. Należy zgłosić zmianę nie później niż 10 dni kalendarzowych po tym, kiedy zmiana miała miejsce. Można skorzystać z naszych usług dostępnych przez Internet, aby zgłosić te zmiany poprzez złożenie dokumentów prosto do akt roszczenia.

Uczestnictwo w procesie

 • Współpraca w kwesti wizyt medycznych - Aby wspomóc powrót do zdrowia, należy uczęszczać na wszystkie wyznaczone wizyty medyczne i badania. Jesteście Państwo uprawnieni do wyboru leczących Państwa pracowników służby zdrowia. Możliwe, że będziecie Państwo musieli zostać zbadani przez pracowników służby zdrowia wybranych i opłaconych przez WSIB.
 • Współpraca w kwestii planowania i zajęć związanych z  powrotem do pracy - Są Państwo zobowiązani do pracy z WSIB oraz pracodawcą, aby opracować plan, który pomoże Państwu wrócić do bezpiecznej i odpowiedniej pracy. To oznacza regularne przekazywanie aktualizacji swojemu pracodawcy odnośnie Państwa powrotu do zdrowia oraz możliwości funkcjonalnych. 
  • Jest lepiej dla każdego, jeśli traktujemy się z wzajemnym szacunkiem i uprzejmością.  Dlatego posiadamy kodeks postępowania dla naszych pracowników i ludzi, których obsługujemy.  Proszę dowiedzieć się więcej o postępowaniu, którego oczekujemy od naszych pracowników i od Państwa.
  • To również oznacza uczestnictwo w spotkaniach ustalonych przez WSIB dotyczących powrotu Państwa do pracy. Jeśli będziecie Państwo musieli rozważyć nowy zawód z powodu dotkliwości urazu lub choroby, poprosimy Państwa o uczestnictwo w ocenie, abyśmy mogli pomóc opracować plan, który przygotuje Państwa do nowej pracy.

Dodatkowe źródła informacji: Gdzie znaleźć więcej informacji

Jeśli będziecie mieli Państwo pytania lub potrzebujecie informacji w związku z roszczeniem, proszę do nas zadzwonić. Jeśli nie jesteście Państwo pewni, z kim się skontaktować, można zadzwonić do nas pod numer 1-800-387-0750 od poniedziałku do piątku (od 7:30 do 17) i porozmawiać z przedstawicielem biura obsługi klienta, który będzie zaznajomiony z Państwa roszczeniem.  Kiedy to możliwe, proszę mieć pod ręką swoj numer roszczenia, aby pomóc nam w lepszej obsłudze.

Można odwiedzić inne miejsca na naszej stronie internetowej, aby znaleźć więcej szczegółów odnośnie informacji w tym przewodniku oraz inne aktualności. Można nas również śledzić na serwisie Twitter.

Proszę odwiedzić wsib.ca/myclaim, aby dowiedzieć się więcej o rejestracji konta z usługami przez Internet, i w każdej chwili uzyskać dostęp do informacji odnośnie Państwa roszczenia. 

Komisja ds. sprawiedliwych praktyk (The Fair Practices Commission) jest organizacją - rzecznikiem praw obywatelskich WSIB. Komisja zapewnia niezależne, neutralne i poufne usługi ludziom po urazach, pracodawcom i usługodawcom, którzy mają wątpliwości odnośnie sprawiedliwości usług lub leczenia, które otrzymali od WSIB. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.fairpractices.on.ca, dzwoniąc pod numer 416-603-3010 lub bezpłatny 1-866-258-4383.

Biuro doradcy pracownika (Office of the Worker Adviser) (OWA)  jest niezależną agencją Ministerstwa Pracy w Ontario, która zapewnia usługi ubezpieczeniowe w miejscu pracy ludziom po urazach i chorobach w miejscu pracy, kórzy nie są zrzeszeni w związkach zawodowych oraz ich spadkobiercom. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.owa.gov.on.ca, dzwoniąc pod numer 1-800-435-8980 (język angielski) lub 1-800-661-6365 (język francuski).

Istnieje również wersja niniejszego przewodnika dla przedsiębiorców. Patrz: Przewodnik: Usługi i zobowiązania - wydanie dla przedsiębiorców.